Reklama: http://navitus.pl

Obserwując naszych zachodnich i południowych sąsiadów dostrzegamy w energetyce pewne trendy. Coś czego nie ważna nie zauważyć jadąc na wakacje i przejeżdżając przez Niemcy, Czechy czy Austrię to elektrownie fotowoltaiczne na obiektach w gospodarstwach rolnych. Gospodarstwa rolne produkujące żywność mają całe zapotrzebowanie na energię a ich charakter zużycia jest analogiczny do kierunku w sklepach produkcyjnych lub usługowych. Dlatego te tak chętnie rolnicy mają z młodej energii, która sprawia im wymierne korzyści.

Podstawową wartością zastosowania elektrowni fotowoltaicznej w gospodarstwie istnieje szansa sztuki oraz zastosowania sił na indywidualne potrzeby. Ponieważ potrzeby energetyczne wśród rolników są duże, proponuje to jeszcze spore oszczędności. Kolejną ważną zaletą jest rozwiązanie się od zmiennych cen energii elektrycznej, których podwyżki mogą kierować na konkurencyjność produkowanej żywności. Kolejny plus instalacji fotowoltaicznej to wręczenie działania urządzeń w sezonie awarii sieci. Przechowując wielkie liczbie żywności w lodówkach nie można sobie zezwolić na przestrzeni w dostawach prądu, dlatego te gospodarstwa często wykorzystują z rozwiązań fotowoltaicznych z magazynami energii. Nie ważna pominąć także efektu ekologicznego bo produkcja ekologicznej żywności powinna się pracować przy udziale przyjaznej środowisku ekologi. Wykorzystywanie prądu z paneli fotowoltaicznych nie miesza się z zanieczyszczaniem środowiska w żaden sposób, a także redukuje konsumpcje energii z dymiących elektrowni węglowych. Energia z elektrowni słonecznej dla średniej wielkości domu jednorodzinnego niweluje emisje ok 4 ton CO2 rocznie.

Elektrownie słoneczne brane w gospodarstwach rolnych są opłacalne. Z obliczeń wynika, że opłacalność instalacji fotowoltaicznych dla gospodarzy jest nawet większa niż w przypadku firm produkcyjnych lub usługowych. Dzieje się z racja z kilku powodów. Po ważne z charakterystyki działania gospodarstwa wynika spore zapotrzebowanie na siłę. Większe zapotrzebowanie energetyczne toż oczywistsza elektrownia słoneczna oraz co za tym idzie niższy wydatek w przeliczeniu na wartość mocy. Dominuje tutaj zasada, że większy klient ma zawsze taniej. Ponadto rolnicy płacący podatek VAT mogą go w sum odliczyć zyskując 23%. Następne pomożenie to 25% odliczenie z podatku gruntowego. Według przepisów każdy rolnik wykonujący inwestycje ekologiczne może odliczyć 25% poniesionych kosztów od płaconego podatku od gruntów rolnych. Sumując, inwestycja w instalacje fotowoltaiczną stanowi dla rolników tańsza 0 48% niż osób prywatnych. Czynniki te sprawiają że taka inwestycja pod względem ekonomicznym odda się zaś w piątym roku użytkowania zacznie przynosić zyski. Nie uważamy tutaj pod opiekę podwyżek cen prądu, niezależności energetycznej oraz korzyści ekologicznych.

Gospodarstwa rolne mogą używać z rządu programów budowania i dofinansowania inwestycji ekologicznych. Można również podłączyć się pod działania poprawy efektywności energetycznej lub programy rozwoju obszarów wiejskich. W następnych latach będą rozpisanie nabory na dofinansowania ze materiałów unijnych oraz krajowych. Rolnik może jeszcze wziąć z preferencyjnych nisko oprocentowanych kredytów na wykonywania proekologiczne. Dotacje również możliwości finansowania uzależnione są od województwa a najlepiej szukać usług w obecnych transakcjach w lokalnych centrach informacyjnych.